Country tance
Taneční styl

Kořeny country tanců nalezneme v Evropě 17. a 18. století. Největší vliv měly anglické, irské, skotské a francouzské tance. 

Při osídlování amerického kontinentu osadníci s sebou přinášeli i kulturní zvyky své původní vlasti. I přes těžkosti, které s sebou přinášel život v nových podmínkách bylo setkání při hudbě a tanci jednou z mála možností odreagovat se od všedních starostí. 

Původně složité tance evropského původu se v Americe zjednodušily, objevily se nové, jednodušší figury, upustilo se od složité etikety a tancování se stalo opravdu lidovou zábavou. 

Během vývoje se country tance rozdělily do několika skupin: 
OLD TIME DANCE - historické tance, které se již dále nevyvíjí, množství těchto tanců je v podstatě konečné. 
CONTRA DANCE - tance v dlouhých řadách. 
SQUARE DANCE - tance ve čtverylkách. 
CIRCLE DANCE - tance v kruzích. 
ROUND DANCE - párové tance, které se tancují po obvodu sálu, tanečníci ovládají soubor figur, které jsou vyvolávány. 
LINE DANCE - tančí se v řadách (line) na moderní rytmickou (nejen country) hudbu. 
CLOGGING - country step, při němž je taneční rytmus zdůrazněn údery špičkami či patami bot opatřenými speciálními "plechy". 

Kromě těchto druhů tanců jsou mezi country tance řazeny irské (a staroanglické), skotské, mexické a některé další druhy tanců.

Zaujala tě tato stránka? Dejte o ní vědět...