Všeobecné podmínky

Vítáme Vás
jsme rádi, že jste si vybrali Taneční centrum HDC. Věříme, že budete spokojeni a tanec i zdravý pohyb si zamilujete tak jako my a na chvíle strávené v HLADÍK DANCE CENTER budete mít ty nejhezčí vzpomínky.

Rozsah výuky
je podle rozvrhu hodin a před vyplněním přihlášky vidíte kompletní informace: 

 • Cenu, označení skupiny, jméno a fotografii lektora, taneční styly, které se budete učit, věkovou kategorii a taneční pokročilost skupiny, den výuky, počet lekcí, hodin, rozsah období za které platíte, místo kde probíhá výuka a další informace. Na doplnění a případné změny v rozvrhu hodin všechna práva vyhrazena.
 • Výuka probíhá zábavnou formou pod vedením kvalitních lektorů a zkušených pedagogů tance. Je přizpůsobena věku žáků i jejich tanečním schopnostem.


Organizační řád

 • Sraz účastníků je 10 minut před zahájením výuky. 
 • Vstup povolen pouze po vyplnění přihlášky na www.hdc.cz, ve vhodné obuvi a oblečení. Taneční obuv (tenisky, piškoty, cvičky, dle druhu tance), pohodlné volné oblečení a především vůli se něčemu naučit. 
 • Rodiče žáků nemají povolen vstup do vyučovacích hodin určených dětem. Výsledky všech žáků budete moci shlédnout na závěrečném vystoupení tanečních kurzů.


Platnost přihlášky

 • Přijetí přihlášky Vám bude potvrzeno na email, neznamená však rezervaci místa. Rezervace místa je po úhradě v předepsané výši.
 • V případě obsazení kurzu přihláška nelze odeslat. Vyberte si prosím náhradní kurz.
 • Organizátor si vyhrazuje právo při obsazení kurzu zájemce odmítnout nebo po dohodě přemístit do jiného, nejbližšího kurzu našeho tanečního studia.


Další ujednání a storno podmínky
Při vzniku nepředvídatelných okolností bránících konání kurzu, mají členové nárok na návštěvu kurzu v uhrazeném období v jiném termínu a v odpovídajícím rozsahu. Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrácení peněz při překážkách vzniklých z jeho strany, které zabraňují řádné docházce nebo při zásahu vyšší mocí typicky vlivy počasí, přírodní karastrofy a podobně. V tomto případě jsou online lekce plnohodnotnou náhradou.
Storno s nárokem na vrácení peněžní částky je možno provést pouze písemně na adresu:
HLADÍK DANCE CENTER, Otradovická 729/7, Praha 4, 142 00 do 14 dní od zadání přihlášky. Neručíme za věci ani peněžní částky, které by účastníci kurzu na taneční výuku neměli nosit.

 • Vstup povolen pouze po vyplnění přihlášky na www.hdc.cz
 • Místo je rezervováno po uhrazení platby. Po uhrazení se stáváte členem skupiny.
 • Žákům, kteří nemají uhrazeno do uvedeného data splatnosti, nebude umožněn vstup.
 • Při platbě přihlášky dodržte vždy uvedené způsoby úhrady a symboly plateb. 
 • Cena je vždy uvedena u přihlášky a uhrazená částka jí musí odpovídat. 
 • Každý návštěvník je povinen respektovat pokyny vedení, lektorů tance a jejich asistentů.
 • Každý člen je povinen předložit trenérovi, na vyžádání kopii dokladu o uhrazení a klubovou kartu.
 • Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů, členstvím v HLADÍK DANCE CENTER, dodržováním podmínek, provozního řádu a stanov HDC.
 • Všichni jsou povinni dodržovat zásady slušného chování a svým jednáním vždy vzorně reprezentovat HDC.
 • V případě prokazatelného porušení kázně, může být účastník z hodiny bez náhrady vykázán.
 • V našich prostorech a jeho okolí je přísně zakázáno kouření, požívání alkoholických a jiných omamných látek.
 • Bez souhlasu vedení nesmí být použita značka HDC na jakýkoli účel.
Zaujala tě tato stránka? Dejte o ní vědět...