Orientální břišní tanec
Taneční styl

Orientální břišní tanec

kořeny tance sahají až do dob několik tisíc let před naším letopočtem a dodnes se neví, kde je jeho kolébka, zda v dávných kulturách Afriky, Indie nebo Blízkého východu. Dávné kultury pojímaly tanec různě. Některé ho tančily jako součást svých náboženských obřadů, jinde ho tančily pro jeho léčivé účinky, některé jako přípravu na porod (tzv. tanec rodiček), jiné jako součást namlouvacího rituálu.
Byl stvořen pro ženské tělo a tančí se se zvláštním důrazem na břicho a pánevní oblast, která je symbolem plodnosti. Kult plodnosti existoval v mnoha starých civilizacích. Spoustě žen rovněž sloužil k vyjádření jejich hlubokých pocitů, jejich ženskosti. Základem orientálního tance jsou jemné krouživé a vlnivé pohyby doplňované rytmickým potřásáním boků a ramen. Dle tradice se pro větší kontakt s matkou zemí tančí naboso.
Orientální tanec je tanec folklorní a má mnoho variací a podob. Neustále se v průběhu času vyvíjel a vyvíjí se i nadále. Forma a styl tance, včetně osobního přístupu k tanci a ke kostýmu je podle území odlišný, ale vždy vychází ze společných tradičních základních pohybů.
Tanečnice při tanci využívají i rozmanité rytmické nástroje jako např. činelky nebo rekvizity jako jsou svíčky, závoje, šavle, někde dokonce i hady apod. Doprovodná hudba je tradiční, orientální, v poslední době i moderně zpracovaná, ale vždy se zachováním základních rytmů. Vnímání těchto rytmů může zpočátku ženám naší kultury činit trochu problémy, ale časem dokáže s těmito rytmy splynout a hudba ji sama začne vybízet k tanci.

Zdravotní účinky
Orientální tanec nabízí ženám při dobrém provádění a zachování určitých pravidel velkou léčebnou sílu. Má velmi příznivé účinky na celkové zdraví ženy a na její psychiku. Krouživé a vlnivé pohyby těla uvolňují zatuhlé svalstvo, blokády páteře a tím zmírňují a odstraňují bolesti zad. Zároveň se pohybem svalstvo zpevňuje a zapojují se a procvičují i svalové skupiny, které při běžném pohybu nepoužíváme. Krouživým a třesavým pohybem se uvolňuje napětí v pánevní oblasti, upravují se menstruační a klimakterické potíže. Tanec též přispívá k léčbě neplodnosti, má příznivý vliv na trávicí ústrojí. Šetří klouby a zároveň zlepšuje jejich pohyblivost. Posiluje pánevní dno.
Orientální tanec má spoustu dalších pozitivních účinků, které odhalujeme i díky tomu, jak nám ženy nadšeně líčí, v čem jim konkrétně tanec pomohl. Ale co je hlavní, učí nás ženy uvědomit si své vlastní tělo, mít se víc ráda a tím i lépe prožívat sex. Učí nás koordinovat pohyby (koordinace pohybů je velkým problémem mnoha žen) a zlepšit držení těla, což následně přináší zvýšení sebevědomí a mnohem větší projev ženskosti i v běžném životě. Přináší radost ze života a uvolňuje při stresu a úzkosti. Pozitivní změna je časem znát na každé ženě, při tanci se uvolní všechny vnitřní emoce a vnitřní krása pak vyzařuje i navenek.

Využití některých prvků orientálního tance z hlediska zdravého pohybu
Orientální tanec je v České republice novinkou mezi tanečními pohybovými aktivitami. Velmi rychle si získal oblibu u žen všech věkových kategorií. Zajímavý především svým rytmem, jemnými pohyby a celkovou elegancí a ženskostí.
Tento druh tance je výborným prostředkem k uvolnění těla i mysli a podporuje vnímání sama sebe. Pokud je prováděn správně, má velmi příznivé účinky na organismus, zejména na pohybový aparát.

Základní prvky orientálního tance a jejich vliv na organismus

Orientální postoj
Orientální postoj je pozice, z které vycházejí všechny taneční prvky a kroky. Nohy jsou v mírném podřepu, chodidla jsou celou plochou na zemi, od sebe asi v šíři pánve. Pánev je podsazená, břicho zpevněné, hýždě lehce stažené. Hrudník, krk a hlava jsou vytaženy vzhůru. Brada svírá s krkem pravý úhel a ramena jsou stažena dozadu a dolů, lopatky přitaženy k žebrům a páteři. Všechny svaly v těle jsou napnuty nenásilně. Srovnáme-li si tento postoj s obecnými pravidly správného držení těla, kromě pokrčených nohou se shodují. Správné držení těla je pro orientální tanec naprosto prvořadé. Tanečnice je během taneční lekce upozorňována na chyby v držení těla zkušenou lektorkou a sama má možnost vlastní kontroly v zrcadlech, kterými jsou taneční sály vybaveny. Tanečnici to pomáhá k uvědomění si nedostatků v držení těla. Pravidelným nácvikem orientálního postoje tak dochází k postupnému odbourání chybných pohybových reflexů, k posílení těch správných a ke zlepšení celkového držení těla.

Kroužek pánví
Kroužek pánví vychází z orientálního postoje, kdy pánev opisuje kruh pouze v horizontální rovině. Nohy jsou na místě a v kloubech na nohou nedochází k žádnému aktivnímu pohybu. Nohy a hýždě drží stabilitu trupu a časem získávají na pevnosti a síle a pěkně se tvarují. Hrudník zaujímá též stabilní polohu. Hlavními hybateli pánve jsou jednotlivé skupiny břišních svalů ve vzájemné souhře.
Jejich funkce je společná. Při fixované pánvi předklání nebo uklání trup. Při fixovaném hrudníku mění pánevní sklon. Pánev podsazují a brání nadměrnému prohnutí v bederní páteři. Při fixované pánvi i hrudníku stahují žebra dolů a tím pomáhají při výdechu. Stahují břicho jako šněrovačka a vykonávají tlak na břišní útroby a tím se uplatňují jako vypuzovací síla při vyprazdňování. Svým klidovým napětím vyvíjejí tlak na útroby a přispívají k jejich udržení ve správné poloze. Rytmické střídání nitrobřišního tlaku při dýchání usnadňuje odtok krve k srdci (prevence "křečových žil").
Krouživými pohyby jsou všechny skupiny břišních svalů rovnoměrně posilovány a celkově zpevňovány. Při pohybu do stran jsou zapojeny zejména šikmé svaly břišní, při pohybu vzad vyvíjejí stah všechny skupiny břišních svalů, při pohybu vpřed se břišní svaly uvolňují. Tím se vyrovnává svalová nerovnováha mezi jednotlivými skupinami břišních svalů. Při pohybu vzad, kdy dochází k silnému stahu břišního lisu, jsou proti vzniklému tlaku v břišní dutině zapojeny svaly dna pánevního a svaly kolem bederní páteře. Zpevnění svalů dna pánevního zabraňuje poklesu orgánů uložených v pánvi a zpevnění svalů kolem bederní páteře přispívá k její stabilitě a pevnosti. V rytmickém krouživém pohybu jsou nejhlubší svaly páteře a vazy kolem obratlů uvolňovány, odstraňují se případné blokace zad a rozvíjí se pohyblivost páteře. Páteř tak získává na pružnosti a lépe odolává nárazům při chůzi či běhu. Pravidelný rytmus stažení a uvolnění břišních svalů při kroužku pánví masíruje vnitřní orgány. Masáž podporuje jejich prokrvení, harmonizuje jejich činnost, příznivě působí na peristaltiku střev a tlustému střevu usnadňuje detoxikaci.

Kroužek hrudníkem
Vychází z orientálního postoje. Pánev zaujímá stabilní polohu a kroužek je vykonáván také pouze v rovině horizontální. Pohyb uvolňuje hrudní páteř, kloubní spojení mezi žebry a obratli a svaly mezižeberní. Uvolnění hrudního koše usnadňuje hluboké přirozené dýchání, podporuje lepší okysličení organismu a jeho celkové ozdravění a uvolnění.

Kroužek hlavou
Ramena jsou stabilní a brada se stále pohybuje v jedné rovině. Pohyb je vykonáván krčními svaly a přispívá k jejich uvolnění a k uvolnění krční páteře.

Vlna břichem
Při tomto prvku se pánev pohybuje v kroužku v rovině vertikální. V pohybu vpřed jsou svaly uvolňovány a v pohybu vzad jsou silou přitaženy k bederní páteři. Pohyb posiluje břišní svaly a dno pánevní a rozvíjí pohyblivost bederní páteře.

Vlna hrudníkem
Hrudník opisuje vertikální kroužek. Při pohybu vzad se páteř ohýbá a při pohybu vpřed se prohýbá. Pohyb přispívá k uvolnění hrudního koše a hrudní páteře.

Zaujala tě tato stránka? Dejte o ní vědět...