Quickstep
Taneční styl

Quickstep (Q) - (4/4 takt, tempo 54-63 t/min)

je rychlá varianta foxtrotu. První foxtroty v Evropě byly nejspíše vývojovým produktem one stepu, two stepu (oba tance se tančily na skladby v 2/4 taktu s tempem pochodovým) a možná i bostonu (3/4 takt). Další vývoj ovlivnili američtí vojáci, kteří v roce 1917 "přivezli" foxtrot do Paříže (kde se ocitli v souvislosti s válečnými událostmi), poválečná komerční hudba inspirovaná jazzem a taneční mistři, kteří na konkrétní skladby "roubovali" neměnné taneční sestavy. Z této směsi všech možných foxtrotů vykrystalizovala kolem roku 1920 jedna forma, která se stala základem pro další vývoj.
V Českých zemích se foxtrot začal tančit těsně před 1. světovou válkou, ale hlavně po ní, v roce 1919. Ještě o 10 let později v roce 1929, píše t.m. Gustav Jirák, že fox (tak se foxtrotu za první ČSR běžně říkalo) je pro salony zušlechtěný rag. O několik vět dál uvádí, že pravý foxtrot není v jádru nic jiného, než volnější one step.
Nová forma foxtrotu po 1. světové válce, stejně i jako jeho formy předchozí, vznikaly za doprovodu skladeb spíše pomalejšího tempa, avšak další vývoj určila snaha najít vhodnou taneční formu i pro rychlejší skladby. K tomu se váže výjimečná historka. Ve 20. letech se v Londýně tančilo mnoho nových tanců, přičemž řada z nich na stejnou hudbu. A tak organizátoři později známé anglické soutěže "Star" v roce 1927 spojili dva tance v jeden a nazvali jej quick-time foxtrot and charleston. Frank Ford zatančil na hudbu k tomu určenou, se svou partnerkou Molly Spain, novou variantu flat charlestonu, jejímž autorem byl on sám a tímto tancem soutěž vyhrál. Fordovy kroky plochého charlestonu se pak staly základem pro standardizaci rychlé varianty foxtrotu, která se kolem roku 1929 oddělila od původního pomalého foxtrotu, a byla nazvána quick-time foxtrot, zkráceně quickstep.
V 30. letech se vyvíjel dál, zejména v souvislosti se swingovými orchestry, které donutily některé tanečníky quickstepu, jejichž vzorem byly tance z Harlemu, k neobvyklé pohyblivostí. Do quickstepu se pak dostaly nejen prvky z charlestonu, ale třeba i ze stepu (údery toe taps v Q zvané Pendulum points,
Click land, resp. Cut out - skoky na místě s unožováním volné nohy - zde ovšem bez úderu vnitřních hran pat před dopadem aj.).
Závěr nechť dopoví J. Chrastil: ... dnešní vrcholné provedení (ustálené v období 1960-63) dávno opustilo původní jednoduchou taneční formu a obsahuje bohatství tanečních prvků (do quickstepu se dostaly také pohyby připomínající ptačí poskoky, obcházení překážek, zaražení před nebezpečím, útěk, chůzi opilce atd.).

Fotografie a videa

Zaujala tě tato stránka? Dejte o ní vědět...