Slide aerobik
Taneční styl

Slide aerobic

je označení druhu aerobního tréninku, který byl již v 50. letech použit pro zlepšování kondice sportovců, především rychlobruslařů. Jedná se o velmi specifický trénink, při kterém je zatíženo přední svalstvo stehenní a hýžďové. Svaly zádové, břišní a svalstvo paží je však používáno k udržování stability. Při správné technice je tedy slide tréninkem celého těla, který má velký dopad na i na kardiovaskulární aparát, protože jsou zatíženy velké svalové skupiny.
Hlavní rozdíl proti ostatním druhům aerobiku spočívá v tom, že při slide dochází k intenzivnímu procvičení svalstva vnitřní a vnější strany dolních končetin. Při skluzu je také správnou koordinací paží a nohou trénována rovnováha.
Slide je především tréninkem kardiovaskulárního systému. Je velice šetrný ke kloubům dolních končetin i páteře, protože nedochází k vertikálním nárazům jako při všech ostatních formách aerobiku.
Technika slide
•Váhu těla rozložte rovnoměrně na obě dolní končetiny.
•Pánev držte rovnoměrně s rameny.
•Kolena jsou stále lehce pokrčená a sledují směr špiček nohou.
•Novou krokovou variaci začínejte až po dotažení obou nohou do základní pozice na rampě, když je tělo v rovnováze.
•Celé tělo po odrazu "tlačte" od abduktorů ven, dolů a proti konečné rampě.
•Při skluzu jsou obě dolní končetiny roznoženy alespoň na šířku pánve, dotahovaná noha slouží ke kontrole rychlosti.
•Nohy zavírejte na konečné rampě teprve tehdy, když získáte rovnováhu.

Pravidla bezpečnosti
•"Warm up" provádíme zcela normálně na zemi (u nováčků při rozcvičení na slide by mohlo při nekoordinovaném skluzu dojít k natažení neprohřátého svalu).
•Návleky se nasazujte v sedě.
•Všichni cvičenci by měli začít na stejné straně.
•Stále upozorňujeme na správnou techniku: tělo držíme zpříma, kolena stále lehce pokrčená, odrážíme se stále s jednou nohou na rampě, nohy zavíráme až tehdy, stojí-li vedoucí noha na rampě a tělo je v rovnováze.
•Jestliže je některý z účastníků unaven, vrátí se zpět k basic slide.
•Protože při slide dochází k opravdu intenzivnímu přetížení postranní svaloviny nohou, použijeme před i po slide speciální strečink.

Hudba
Tempo hudby volíme podle úrovně účastníků. začátečníci 110 – 120 BPN, pokročilí 130 – 140 BPM. Nepřekračujeme 140 BPM.

Výchozí pozice
front position
end position
center position
Fáze pohybu
odraz
skluz
zavírání nohou
Variace pohybu
dotahující nohu držet, zavřít, zvednout
použít paží
změna tempa hudby
změna polohy těžiště těla (zpříma, v podřepu)
použití odporu jako tubes nebo činek
u některých slide nastavitelná vzdálenost ramp
Základní kroky
basic slide
slide tap (slide touch) front, back, side, double tap
slide knee lift front, out, in
slide leg curl
slide lunge side front
heel raise
speed skate (2 doby)
"fencing slide" (front, reverse)
double step touch
crossover turn
pivot turn
3 tap turn
squaw pull
skilauf (open, close)

Zaujala tě tato stránka? Dejte o ní vědět...